D-vitamiinin puutos on luultua yleisempää

vitamiinit

Seuraava kirjoitus on sivustomme ensimmäinen vieraskirjoitus. Sen on kirjoittanut Joel, joka pitää yllä sivustoa osoitteessa Lisäravinnetieto.com. Hänen sivustonsa tarkoitus on valistaa suomalaisia lisäravinteista, pohjustaen tietonsa tieteellisiin tutkimuksiin myyntipuheiden sijasta.

D-vitamiinin puutos vaikuttaa olevan Suomessa pelättyä yleisempää. Uusimpien tutkimusten valossa näyttäisi siltä, että lähes 40 % suomalaisista saattaisi kärsiä jonkin asteisesta d-vitamiinin puutoksesta. Erityisesti puutosta esiintyy yleisesti vanhemmilla ihmisillä, erityisesti jos heidän kykynsä liikkua ulkona on heikentynyt. Kuitenkin nuoretkin viettävät nykyään enemmän aikaa sisätiloissa kuin ennen, joka kasvattaa heidänkin riskiään huomattavasti.

Kesä on melkein ainoa vuodenaika, jolloin suomalaiset saavat keskimäärin riittävästä d-vitamiinia. Muina vuodenaikoina sen saanti on niin haastavaa, että suurin osa ei saa riittävää määrää ilman tarkoituksenmukaista yritystä. Näin ollen riittävä d-vitamiinin saanti näyttääkin jäävän usein terveydestään huolehtivien osaksi, jotka osaavat itse hankkia d-vitamiini lisäravinteita. Ahkerasti ulkomailla matkaavat voivat myöskin saada riittävästä d-vitamiinia auringon kautta, erityisesti jos matkat kohdistuvat etelään.

kesänaika

Jäljelle jää siis kuitenkin tuo arvioitu 40 % suomalaisista, jotka eivät saa talven ja syksyn aikana tarpeeksi d-vitamiinia. Tämä onkin iso kansallinen terveysongelma, jonka vakavuudesta ei tunnuta vielä kunnolla tietävän. On melko selvää, että huolehtimalla suuren osan suomalaista d-vitamiinin saannista ihan valtion tasolla, voitaisiin suomalaisten yleisterveyttä kohottaa melko halvalla. Talven yli kestävä annostelu d-vitamiinin lisäravinteita voisi tuoda suuriä säästöjä sairaalahoitojen ja muiden oireiden vähentymisen myötä.

Ongelmana on kuitenkin se, miten suomalaiset saataisiin tietoiseksi tästä yleisestä puutoksesta. Useat ovat ehkä alitajunnassaan tietoisia, tai kuulleet tästä puutoksesta joskus, mutta eivät ole asian eteen toimineet mitenkään. Pelkää valistus ei siis riitä, vaan olisi tärkeää ottaa osaksi myöskin aktiiviset toimenpiteet, johon voisi kuulua mm. lisäravinteiden valtion taholla tukeminen, tai aktiivisempi tiedottaminen.

On kuitenkin vaikea uskoa mitään merkittävää muutosta syntyvän, mikäli tämä asia jätetään yksityisten ihmisten hartiolle. Tiedotuskamppanjat ovat hyvin kallitta, ja vaikka tämä sivusto yrittääkin tehdä oman osansa asian eteen, jää senkin lukijamäärät valitettavan alhaisiksi,

Paras keino olisikin siis politiikan kautta. Joko meidän pitäisi saada asiasta tietoisia ihmisiä korkealle päätäntävaltaan eduskuntaan, tai sitten meidän pitäisi vaikuttaa ihmisiin, jotka tekevät näitä suositusohjeita erilaisissa valiokunnissa.

Valiokunnissa toimivien ihmisten keski-iät ovat jo aika korkeat, ja monet heistä uskovat yhä vanhoihin arvioihin d-vitamiinin tarpeesta ja hyödyistä. On selvää, että he eivät tahallaan halua laskea suomalaisten terveyttä, vaan uskovat toimivansa parhaalla mahdollisella tavalla. Heidät pitäisi kuitenkin saada tutustumaan uusimpiin tutkimuksiin tämän vitamiinin eduista, ja huomaamaan itse, miksi sitä pitäisi suositella saatavan enemmän.

Tähän asiaan tarvitaan meidän kaikkien apua, ja asiaa ei voi jättää yhden ihmisen harteille. Ottakaa siis yhteyttä kansanedustajiin, kertokaa asiasta kavereillenna, ja jakakaa tietoisuutta asiasta. Yhdessä me varmasti voimme saada aikaan muutoksen, ja tehdä tulevaisuuden Suomesta entistäkin terveemmän ja hyvinvoivan.

Mikäli tahdotte lukea omia kirjoituksiani d-vitamiinista, voitte käydä kurkkaamassa ne näistä linkeistä:

Yleistä d-vitamiinista

D-vitamiinin puutoksesta tarkemmin

D-vitamiinin yliannostuksen riski

Leave a Reply